Đã nghiên cứu

Lĩnh vực đã nghiên cứu và triển khai ứng dụng thành công

Hơn 15 năm qua Trung Thực đã đồng hành cùng bà con nuôi trồng thủy sản và đã nghiên cứu và triển khai ứng dụng thành công cho các...
spot_img

Lĩnh vực đã nghiên cứu và triển khai ứng dụng thành công

Hơn 15 năm qua Trung Thực đã đồng hành cùng bà con nuôi trồng thủy sản và đã nghiên cứu và triển khai ứng...
spot_img