Nuôi Cá Ếch Lươn

Mưa lớn – Cá chết hàng loạt

Sau mưa lớn thường xuất hiện cá chết hàng loạt, hay nổi đầu hay một số bệnh phát sinh như xuất huyết, khuẩn, nấm.., quay về 3 bản chất...

3 Yếu Tố Giúp Tôm, Cá, Ếch, Lươn Không Chết

Hiểu được bản chất giúp người nuôi giảm rủi ro, 3 yếu tốt làm vật nuôi chết đó...
spot_img

Mưa lớn – Cá chết hàng loạt

Sau mưa lớn thường xuất hiện cá chết hàng loạt, hay nổi đầu hay một số bệnh phát sinh như xuất huyết, khuẩn, nấm..,...

3 Yếu Tố Giúp Tôm, Cá, Ếch, Lươn Không Chết

Hiểu được bản chất giúp người nuôi giảm rủi ro, 3 yếu tốt làm vật nuôi chết đó là: 1 Thiếu oxy, 2. Ngộ...
spot_img