Đào tạo

Mưa lớn – Cá chết hàng loạt

Sau mưa lớn thường xuất hiện cá chết hàng loạt, hay nổi đầu hay một số bệnh phát sinh như xuất huyết, khuẩn, nấm.., quay về 3 bản chất...

CHUYỂN GIAO QUI TRÌNH STC A3- SÔNG TRONG AO – NUÔI TÔM QUẢNG CANH

Hơn 10 năm nghiên cứu thực trạng về biến đổi khí hậu cũng như đất đai nuôi tôm...

TPD BỆNH TỪ POST – HẬU ẤU TRÙNG

Người nuôi chọn giống uy tín post lớn sẽ giảm bệnh này tuy nhiên bệnh này vẫn xảy...

Hồ hay ao vèo tôm lót bạt 100% hay đất?

1. Ưu điểm có hồ hay ao vèo tôm : Có hồ vèo việc chăm sóc cũng như...

6M giải pháp toàn diện cho nuôi tôm, cá, ốc, ếch, lươn và vật nuôi thủy sản khác

Người chăn nuôi cần tìm hiểu biểu đồ biểu đồ xương cá của Ông Kaoru Ishikawa người Nhật...
spot_img

Mưa lớn – Cá chết hàng loạt

Sau mưa lớn thường xuất hiện cá chết hàng loạt, hay nổi đầu hay một số bệnh phát sinh như xuất huyết, khuẩn, nấm..,...

CHUYỂN GIAO QUI TRÌNH STC A3- SÔNG TRONG AO – NUÔI TÔM QUẢNG CANH

Hơn 10 năm nghiên cứu thực trạng về biến đổi khí hậu cũng như đất đai nuôi tôm quảng canh ngày càng lão hóa...

TPD BỆNH TỪ POST – HẬU ẤU TRÙNG

Người nuôi chọn giống uy tín post lớn sẽ giảm bệnh này tuy nhiên bệnh này vẫn xảy ra trong quá trình vèo hay...

Hồ hay ao vèo tôm lót bạt 100% hay đất?

1. Ưu điểm có hồ hay ao vèo tôm : Có hồ vèo việc chăm sóc cũng như cho ăn ít thất thoát và...

6M giải pháp toàn diện cho nuôi tôm, cá, ốc, ếch, lươn và vật nuôi thủy sản khác

Người chăn nuôi cần tìm hiểu biểu đồ biểu đồ xương cá của Ông Kaoru Ishikawa người Nhật đã xây dựng lại vào những...

Các Loại Nấm Trên Cá, Ếch, Lươn

Thời tiết thay đổi, nhiệt độ nắng nóng, mưa đột xuất, môi trường trong ao nuôi mất cân bằng hệ men vi sinh tạo...
spot_img